El projecte va contemplar l’actualització de la normativa aprovada per Junta Rectora l’any 2007. 

La tasca va consistir en actualitzar el document de regulació de l’ús públic amb la regulació de les noves activitats que es desenvolupen al paratge. Treballar amb els sectors afectats per aquesta regulació i valorar quina normativa caldria perquè les activitats regulades es respectin. Prèviament, durant el 2021, es va fer el recorregut a tots els camins i senders del PNIN de Poblet per tal d’avaluar el seu estat de degradació a causa de l’ús públic i les possibil.litats de restauració.

El resultat va ser el document: “ ​​Normes reguladores de l’accés, circulació i ús del PNIN de Poblet, 2022” que va ser aprovat per la Junta Rectora de principis del 2022.