Reboll SCCL ha sigut beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional amb l’objectiu de millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions mercès al qual s’ha pogut dinamitzar la presència a xarxes socials i difondre totes les nostres activitats.

Aquesta acció s’ha realitzat durant l’any 2021, i ha comptat amb el suport del programa TICCamaras de la Cambra de Comerç de Reus.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”