Consultoria ambiental

  • Avaluació dels models de producció i funcionament de les organitzacions vers l’economia circular.
  • Assessorament en processos d’incorporació de la circularitat a les organitzacions.
  • Acompanyament en processos d’ecodisseny i cicle de vida de productes.
  • Estudis i projectes de gestió ambiental de les organitzacions i empreses.