Estudis i projectes del medi natural

  • Estudis i projectes dels ecosistemes naturals.
  • Estudis i projectes sobre la gestió del territori i el paisatge.
  • Avaluació de la biodiversitat i l’estat ecològic d’un espai o territori.
  • Seguiment, estudi i avaluació d’espècies amenaçades.
  • Cartografia i avaluació de la vegetació, la fauna, la gea i els hàbitats.
  • Inventari d’elements d’interès patrimonial d’un territori: arbres singulars, espècies protegides, hàbitats d’interès comunitari…
  • Seguiment, avaluació i estudi d’espècies amenaçades.
  • Avaluació de l’estat ecològic de medis fluvials i aquàtics en general.
  • Redacció de plans estratègics i plans de recuperació o conservació de la flora, la fauna, la gea i els hàbitats.