Participació ciutadana

  • Organització de campanyes de participació ciutadana.
  • Organització d’accions de voluntariat sobre aspectes relacionats amb el medi natural, el medi urbà o el medi rural.