Reboll

Reboll, és una cooperativa de treball associat integrada per professionals dels camps de la biologia, la geologia, l’enginyeria forestal i les ciències ambientals que va néixer amb l’objectiu de prestar serveis relacionats amb diferents àmbits del medi natural i del medi antropitzat com:

Activitats d’ecoturisme i turisme de ciència i natura

Activitats d’enfortiment d’equips a la natura (Team Building)

Projectes d’educació i divulgació ambiental

Estudis i projectes dels ecosistemes naturals i la biodiversitat

Estudis i projectes de gestió ambiental de les organitzacions i empreses

Estudis i projectes d’eficiència energètica i energies renovables

Estudis i projectes sobre gestió del territori i el paisatge

Accions de voluntariat ambiental i participació ciutadana

Amb això Reboll vol contribuir a avançar en una gestió sostenible i equilibrada dels recursos i dels sistemes naturals del nostre territori, principalment de la Conca de Barberà, però també de les comarques veïnes.