La Cooperativa Reboll ha rebut de la Unitat d’Assitència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona un ajut de 24.850€, de la línia de subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient.

Basses amigues és un projecte que preten la preservació de la biodiversitat faunística i florística, mitjançant la recuperació o nova construcció de punts d’aigua en zones necessitades d’espais naturals que, sobretot en època estival i en períodes de sequera, són absolutament necessaris.

El projecte pel qual rep l’ajut Reboll és pel projecte Basses Amigues, concretament per les actuacions de l’any 2022 i fins setembre del 2023, que contemplen actuacions de millora de les basses del mas de Pepet i de la font d’en Garró a la Vall de Montblanc i la construcció de dues petites basses als barrancs de Castellfollit i de l’Argentada al Paratge Natural de Poblet. El pressupost total de les actuacions és de 37.071€ dels quals es financien 24.850€ amb aquest ajut concedit per Diputació de Tarragona i la resta 12.221€ amb fons propis.