S’han construït dues bassetes a la font del Llop i a l’entrada del barranc de Castellfollit.

 

Durant aquest mes de setembre s’han realitzar dues noves actuacions de la Cooperativa Reboll dins del projecte Basses Amigues, les dues al sector de la vall de Castellfollit dins l’espai natural protegit del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, al terme municipal de Vimbodí i Poblet. Les tasques s’han finançat principalment a través d’una part de l’ajut a projectes de protecció i millora del medi ambient, concedit per la Diputació de Tarragona de 24.850€,  i d’aportacions pròpies de l’entitat pel projecte Basses Amigues que sumen 13.500€.

La primera actuació ha sigut a la zona de la creu de Castellfollit, una de les finques propietat de l’empresa Miquel Torres SA, anomenada finca Riudabella, situada a l’entrada del barranc de Castellfollit, i que ha consistit en la construcció d’una basseta arran de terra, de pedra, d’uns 2 m de diàmetre i uns 40 cm de fondària, amb un canalet de desguàs, a la sortida de l’abeurador de la bassa d’extinció d’incendis que hi ha a l’esmentada finca (fotos 1 i 2).

La segona actuació s’ha realitzat en terrenys de titularitat pública, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que s’ha basat en la construcció d’una basseta-abeurador amb sobreeixidor sota mateix de la surgència de la Font del Llop, al barranc de l’Argentada de la vall de Castellfollit. La basseta arran de terra de forma gairebé semicircular és d’obra i pedra, i està adosada al marge on hi ha la surgència amb una amplada d’uns 100 cm i revestida de pedra. A l’extrem dret de la basseta surt un sobreeixidor, que evacua l’aigua sobrant a un canal, construït també de pedra, per tal de conduir l’aigua sobrant vers el barranc (fotos 3 i 4).

Prèviament a l’actuació de la font del Llop es va organitzat una jornada de voluntariat per recollir pedres que s’han usat per la construcció de la basseta i de la canal.

Aquesta intervenció s’emmarca dins les actuacions que la cooperativa esta realitzant a través del projecte Basses Amigues per recuperar i millorar els punts d’aigua tan essencials per multitud d’espècies, tant animals com vegetals, de les zones visitades durant les seves activitats ecoturístiques. Una iniciativa de contribució i retorn al territori visitat que ens ofereix de manera gratuïta. I que a començaments d’aquest estiu ja va contemplar tanmateix l’adequació de bases i punts d’aigua a la Vall de Montblanc.

Pròximes actuacions

Pel proper any 2024, hi ha previstes dues actuacions més a la Reserva Natural de la Santíssima Trinitat i a la font de l’Aigüeta, ja dins del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, ambdues al terme municipal de l’Espluga de Francolí, al bosc del comú. En aquest moment es disposa d’una part del finançament procedent de Basses Amigues i s’han sol.licitat nous ajuts per a fer front a la totalitat del cost d’aquestes.

Tanmateix s’està treballant per a poder actuar en zones humides, com la Sallida, o en barrancs de diferents municipis de la Conca, de titularitat pública o privada, mitjançant acords de custòdia, que en períodes estivals s’assequen de forma preocupant.

Turisme regeneratiu

Basses Amigues ofereix als ecoturistes l’oportunitat de contribuir a mantenir o recuperar nous punts d’aigua per afavorir la fauna de l’espai visitat a través del 10 % del cost de l’activitat realitzada.

Consulta les nostres activitats en aquest enllaç: https://reboll.coop/serveis/ecoturisme/