Realització d’una auditoria de sostenibilitat sota criteris de l’economia circular.

La cooperativa Fet a la Conca, és una cooperativa de petites empreses artesanals agroalimentaries de la Conca de Barberà, que gestiona una botiga al recinte del Monestir de Poblet i un magatzem regulador per a distribuïr productes de les seves sòcies al sector de la restauració de la comarca. Es va realitzar una diagnosi dels sistemes de gestió i possibil.litats d’adaptar-los segons criteris d’economia circular.